HOME IN TUNESIEN RAPPORT INTERNE - Case In Tunisia
Résultat de votre recherche

HOME IN TUNESIEN RAPPORT INTERNE

Posté par ACMadmin le 1 juin 2022
0
NAME UND VORNAME: Alessandro Gaggiolini
OBJEKT: PROJEKTDOSSIERUNG – NACHFOLGE Vorschlag
PROJEKT: WETTBEWERBSFÄHIGES STADTVIERTEL VON JINENE IN OUED ZARGA – TUNESIEN

HAUPTINFORMATION ÜBER DAS PROJEKT

Projektleiter: GULF HORIZON Ali Abdullah Mahjoubi Tunesische Gesellschaft der Familie Al Maktum.

Projektgröße 850 ha

 • Landwirtschaft 522 ha
 • Städtisch 330 ha

Landbedeckung

Intelligente Stadt 300 ha

 • Universität 20 ha
 • Grün 90 ha
 • Wohnen 40 ha
 • Kommerziell, touristisch 150 ha

Landwirtschaft und Tourismus 552 ha

 • Landwirtschaft 416 ha
 • Gesundheitstourismus 5 ha
 • Wald 101 ha
 • See 30 ha

Landwirtschaftliche Erweiterung 10.000 ha

5 5 Bereiche der strategischen Entwicklung

 • Hi-Tech-Universität
 • Intelligente Stadt
 • Landwirtschaft und Agroindustrie
 • Gesundheit, Sport und Ökotourismus
 • Wirtschaftliche Aktivitäten

Anfangsinvestition 537 Millionen Euro

 • Universitäten 121 Millionen Euro
 • Gesundheit und Tourismus 40 Millionen Euro
 • Zivil 285 Millionen Euro
 • Landwirtschaft 15 Millionen Euro
 • Photovoltaik 76 Millionen Euro

Investitionen/Umsatz (%)

 • Energiestationen 7% 1%
 • Kommerzielle Stationen 4% 11%
 • Universitäten 7 % 8
 • Verwaltung 3 % 2
 • Industriegebiet 4 % 6
 • Gesundheitstourismus 4 % 3
 • Landwirtschaft 7% 12%
 • Landwirtschaftliche Produktion 2 % 1
 • Öffentliche Investitionen 16 % 8

Timing

 • Fase 1: Investeringen 2015-2010 35
 • Fase 2: 2021-2015 Investering 26%.
 • Fase 3: 2026-2030 Investering 24%.
 • Fase 4: Investeringen 2031-2035 15

Aanbesteding

PPP Publiek-Private Samenwerking

 • Investering 50% staat + 50% particulier

VERVOLGVOORSTEL

Zoals ik aan Ouissem heb meegedeeld, stel ik voor een Italiaans-Tunesisch technisch comité op te richten om meer diensten aan te bieden aan Italiaanse bedrijven en zo de belangstelling voor het consortium te vergroten.

Internationale operaties van deze aard, omvang en complexiteit, die in het verleden aan Italiaanse bedrijven zijn toegezegd, zijn door hen niet volledig verwelkomd.

De redenen hiervoor moeten vooral worden gezocht in het gebrek aan wetenschappelijke en doeltreffende evaluatie-instrumenten die gemakkelijk beschikbaar zijn en kunnen worden geactiveerd; de beoordeling van het concurrentieklimaat, de financiële levensvatbaarheid en meer in het algemeen de culturele affiniteit.

Wenn man beabsichtigt, die Transaktion in Italien über ein anfängliches Informationsniveau hinaus zu fördern, muss man die Methode des Ansatzes entwickeln, die eine signifikante Leistung für die verschiedenen beteiligten Unternehmen garantiert. Eine Methode, die ein wirksames Instrument zur Darstellung der Geschäftsmöglichkeit darstellt.

Daartoe stel ik voor een wetenschappelijk comité in te stellen en een presentatie-evenement te organiseren.

OPRICHTING VAN EEN INTERN WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
De oprichting van een Wetenschappelijk Comité dat initiatieven en inhouden moet begeleiden, voorstellen, selecteren en oriënteren, is een beslissende « STRATEGISCHE » stap, zowel om het gezag van de door Home in Tunesië geselecteerde internationale operaties te ondersteunen, als om de kennis van instrumenten en methodologieën te bevorderen om de algemene kwaliteit te waarborgen van wat door de internationale markt wordt voorgesteld, en om de latere prestaties te beheren.

Het Wetenschappelijk Comité zou onder meer tot taak hebben de congruentie van de mogelijkheden te analyseren, de te volgen programmatische lijnen en de aan de inhoud te geven prioriteiten te bepalen; een programmatische overeenkomst op te stellen met de beheerder, de rol te spelen van waarnemingspost voor de ontwikkeling van de behandelde thema’s, zowel op nationaal als op internationaal niveau; een strategie uit te stippelen voor de bevordering, de ontwikkeling en de verspreiding van de cultuur van multidisciplinair en complex beheer van de vastgoedoperatie; de haalbaarheid van het project te verifiëren; initiatieven te valoriseren om een steeds ruimer gebruik van de kennis over het onderwerp te ondersteunen.

Het comité zou kunnen bestaan uit interne technici van Binnenlandse Zaken in Tunesië en Italiaanse technici in een logica van operationeel partnerschap en advies.

ORGANISATIE VAN DE PRESENTATIE IN ITALIË

Aangezien de vorming van het comité een diepgaande ontmoeting ter plaatse met de beheerder veronderstelt, kan worden uitgegaan van een missie naar Tunis tegen eind april en een presentatie in Turijn tegen juni 2015.

Het evenement ter presentatie van de operatie zal de volgende doelstellingen hebben

 1. Verspreid de kennis en inhoud van de vastgoedoperatie;
 2. Opsporen van aangepaste operationele procedures in bedrijven op het Italiaanse grondgebied;
 3. Het vinden van een consensus over het grondgebied door de organen en instellingen die op verschillende manieren bij de operatie betrokken kunnen zijn.
 4. Zoek partnerbedrijven.

Hoe beter de prestaties van het Wetenschappelijk Comité, hoe groter de operationele kans voor Italiaanse bedrijven die een vereenvoudigde operatie analyseren, gezuiverd van een onbekende context die het bedrijf in feite bestraalt, zelfs bij een optimaal inkomensresultaat.

HET MODEL ZOU KUNNEN WORDEN AANGENOMEN VOOR ALLE COMPLEXE VASTGOEDOPERATIES DIE DOOR HOME IN TUNISIË WORDEN VOORGESTELD

Laissez une réponse

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Comparer les annonces